Ontwerp van ieder bouwplan

Voor particuliere initiatieven of bedrijfsmatig

Uw droomhuis bouwen of verbouwen?

Op het moment dat u in het bezit bent gekomen van een bouwkavel en u wilt een woning realiseren naar eigen wens, met eigen inbreng, maar wel met goed advies en professioneel tekenwerk bent u bij Paul van Hout Bouwkundig Tekenbureau aan het juiste adres.

Maar ook als u een bestaande woning heeft gekocht welke u wilt renoveren of uitbreiden, toekomst bestendig wilt maken, of zelfs een andere uitstraling wilt geven denk ik graag met u mee!

Om u een indruk te geven kunt in de Portfolio tientallen woningen bekijken welke in de afgelopen jaren met succes werden gerealiseerd.

Een begin maken..

Na een kennismakingsgesprek maak ik, aan de hand van uw Programma ven Eisen (P.v.E) een voorlopig ontwerp (V.O.)  Dit is meestal een vrij eenvoudige eerste presentatie om de juiste golflengte te zoeken. Vanuit deze basis en naar aanleiding van uw reactie en inbreng hierop gaan we verder..

Als het V.O. gereed is volgt een definitieve versie hiervan, volledig en representatief. We noemen dit het definitief ontwerp (D.O). wat kan worden ingediend bij de gemeente vergezeld van foto’s, soms materiaal of kleurenmonsters, en eventuele bijlagen.

De gemeente zal het D.O. in eerste instantie toetsen aan de voorschriften van het bestemmingsplan en daarna voorleggen aan de welstandscommissie. De welstandscommissie bepaald op het ontwerp past in zijn omgeving, of gebruik van materialisering juist is en het plan verder voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’.

Na groen licht van de gemeente kan het D.O. volledig bouwkundig worden uitgewerkt (bestektekeningen). Daarbij zal moeten worden dan het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit, Energie Prestatie, Milieuprestatie, brandveiligheid enzovoorts.

Tenslotte volgt de aanvraag Omgevingsvergunning. Er is altijd ruimte voor overleg en eigen inbreng. Ik werk graag met u samen in een prettige ongedwongen sfeer. Voor mij staat een tevreden opdrachtgever en het allerbeste resultaat altijd voorop!

Aspecten die nodig kunnen zijn voor een aanvraag Omgevingsvergunning:

Voor ieder bouwplan:

Statische berekeningen en tekeningen van de constructeur.

Verder mogelijk:

  • bodemonderzoek
  • geotechnisch onderzoek (sonderen)
  • ruimtelijke onderbouwing
  • landschappelijke inpassing
  • rapportage asbest verwijdering
  • rapportage brandveiligheid