Bouwkundig Tekenwerk

Bouwkundige uitwerking en detaillering van een definitief ontwerp

Bouwkundige uitwerking van ontwerpen.

Ondersteuning van Architecten en/of Bouwbedrijven.

Uw definitief ontwerp is gereed, uw opdrachtgever is enthousiast over het resultaat en de gemeente geeft bericht  dat een Omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Op dat moment moeten nogal wat zaken worden aangepakt!  Uw agenda en planning laat dit niet toe? Of uw bureau heeft onvoldoende capaciteit op dat moment?

Paul van Hout Bouwkundig Tekenbureau ondersteunt u graag terwijl de regie in uw handen blijft.

  • Detailleren, maatvoeren, doorsnede tekeningen
  • Constructies, materiaaltoepasingen. In overleg met de constructeur
  • Kozijntekeningen met overzichten en detaillering
  • Aansturing/advisering m.b.t. installaties, BENG en MPG berekening
  • Aansturing overige adviserende instanties (grondmechanica, akoestiek etc.)
  • Aanvraag Omgevingsvergunning via het Omgevingsloket.