Volledig Ontzorgen

Paul van Hout Bouwkundig Tekenbureau is gespecialiseerd in het ontzorgen van zijn opdrachtgevers. Alle communicatie met derden en gemeente worden u uit handen genomen en alle beslissingen worden samen met u gemaakt. Het maken van een ontwerp en de complete verdere uitwerking betekent een intensieve periode waarin u uw vragen altijd bij mij terecht kunt.

Een belangrijk aspect is de samenwerking met een constructeur die verantwoordelijk wordt voor beton, – hout en staalconstructies. In overleg met u wordt de constructeur gekozen. Voor ondersteunend bouwkundig tekenwerk aan architecten betekent dit goede communicatie om
te zorgen dat bedoelde details straks worden gerealiseerd zoals bedoeld.

Volledig ontzorgen:

 

  • Verzorgen van contacten en indienen/versturen van documenten.

  • Aansturing m.b.t. de keuze van de constructeur.

  • Aansturing m.b.t. rapporten die nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bodemonderzoek, een geotechnisch onderzoek, een asbestinventarisatie rapport of zelfs een Ruimtelijke Onderbouwing als een bestemmingsplanwijziging nodig is.

  • Uitplotten en kopiëren van tekeningen op grootformaat.